Hoşgörü

Tüm çalışma arkadaşlarımıza karşı saygılı, yardımcı, hoşgörülü olarak bireysel gelişimlerini teşvik eder ve fırsatlar sunarak sorumluluk almalarını sağlarız.

Dürüstlük

İş ortaklarımıza karşı dürüst ve şeffaf temeller üzerinde ilişkiler geliştirir, sorumluluk alma noktasında tereddüt etmeden elimizden gelen her konuda yanlarında durur, inisiyatif alır ve çözümler üretiriz.

Sorumluluk

Tedarikçilerimiz ve bizlere hizmet sağlayan şirketlere karşı sorumluluklarımızı zamanında yerine getirir, çalışanları ile etik kurallar çerçevesinde iyi ilişkiler kurarız.

Şeffaflık

Tüketicilere karşı açık ve ulaşılabilir olabilmek için tüm iletişim kanallarını kullanmaya çalışır, tüketicilerin geri bildirimlerine ve görüşlerine değer verir, önemsiz görünen problemlerin dahi üzerine giderek mükemmel kalite ve satış sonrası hizmet deneyimini sağlamaya çalışırız.

Saygı

Tüm coğrafyalarda kültürel, sosyal, politik ve dini değerlere saygı duyar, yasalara ve iş etiğine uygun hareket ederiz.

Liderlik

Ekosistemin ancak bir bütün olarak var olabileceği bilinciyle, ticari faaliyetlerimizi sektörün tüm unsurlarına saygılı bir şekilde yürütür, rakiplerimiz karşısında etik değerlere bağlı kalarak lider tavrımızı sürdürürüz.